20 Temmuz 2011 Çarşamba

E Belgesi Nedir

E Belgesi “e” işaretlemesi, araç ve araçların sistem, aksam veya ayrı teknik ünitelerinin AB’nin “Motorlu Araçlar ve Römorkları”, “İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçlar” ve  “Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörleri” konusundaki yönetmeliklere uygun tip onay belgeli olduğunu gösterir.
“E” işaretlemesi, araçların aksam, parça, sistem ve ayrı teknik ünitelerinin 1958 Cenevre Andlaşması eki olarak yayımlanan BM/AEK regülasyonlarına uygun tip onay belgeli olduğunu gösterir.
Aynı konuyla ilgili “e” ve “E” işaretlemeleri eşdeğer olarak kabul edilmektedir.
 

Rusya İhracat istenen belgeler

Rusya ülkesine yapacağınız ihracatlarda sizlerden birtakım belgeler istenecektir.ürünün çeşidine göre değişen bu belgeler kabaca şunlardır.
Burada Rusya derken eski Sovyetler Birliği ülkelerini anlamak gerekir.
Yangın Sertifikası
Gost R Sertifikası
Hijyen Sertifikası
Belarus Gost B Belst
Red Mektubu
Ukrayna yangın Belgesi
rosteknadzor Belgesi
Uk Sepro Belgesi
Gostex Sertifikasi
Endüstriyel Güvenlik Deklarasyonu
Gost R Ölçüm Sertifikası
Ukrayna Hijyen Belgesi
Ukrayna dozvil belgesi
gost K Kazakistan
Rusya Gost R Kalite Sertifikası
Rusya Hijyen Sertifikası
Rostekhnadzor Sertifikası
Rusya Yangın Sertifikası
Rusya Gereksizlik Mektubu
UkrSEPRO Sertifikasi
Ukrayna Dozvil Sertifikası
Ukrayna Hijyen Sertifikası

16 Temmuz 2011 Cumartesi

Başarı İle İlgili Beş Yanlış Düşünce

1. Başarılı olmak için iyi bir eğitim, iyi bir yabancı dil ve iyi bir üniversite mezunu olmak çok önemlidir.
İyi yabancı dil bildiği ve iyi bir üniversite mezunu olduğu halde başarısız olan çok insan vardır. Gerçek şudur; herkes başarılı olabilir. Başarı, ne istediğini bilmek, istediği şeylere ulaşmak için gerekenleri yapmak ve kişinin kendisi için koyduğu hedeflere ulaşması demektir.
2. Başarılı insanlar haftada en az 60 - 70 saat çalışmaktadır. Siz de başarılı olmak istiyorsanız haftada en az 60 saat çalışmalısınız.
Başarı çok uzun süreler çalışmaktan daha çok, doğru şeyleri doğru zamanlarda yapmakla ilgilidir.
3. Başarılı olmak çok para kazanmak ve zengin olmaktır.
Zenginlik ve para başarının getirdiği sonuçlardan sadece bir tanesi olabilir.Başarı hedeflediğiniz şeylere ulaşmaktır. Ulaşılan hedefler her zaman çok parayı ve zenginliği garanti etmez.
4. Başarı bir şans işidir. Sadece şanslı olan çok az kişi başarılı olabilir.
Loto’dan para kazanmak kesinlikle bir şans işidir. Ancak başarı bir şans işi değil, aksine plan yapma, yapılan planlar doğrultusunda çalışma, bilgiyi yönetme ve uygulama işidir.
5. Başarılı insanlar asla hata yapmazlar.
Tüm insanlar hata yapar. Hata yapmayan insan yoktur. Ancak yaptığı hatalardan ders alanlar ve almayanlar vardır. Başarılı insanlar da diğer insanlar gibi hata yaparlar. Ama onlar yaptıkları hatalardan ders alarak onları tekrarlamazlar.

Gökhan Çuna
04 Aralık 2008

Başarıyla ilgili beş yanlış düşünce

1. Başarılı olmak için iyi bir eğitim, iyi bir yabancı dil ve iyi bir üniversite mezunu olmak çok önemlidir.
İyi yabancı dil bildiği ve iyi bir üniversite mezunu olduğu halde başarısız olan çok insan vardır. Gerçek şudur; herkes başarılı olabilir. Başarı, ne istediğini bilmek, istediği şeylere ulaşmak için gerekenleri yapmak ve kişinin kendisi için koyduğu hedeflere ulaşması demektir.
2. Başarılı insanlar haftada en az 60 - 70 saat çalışmaktadır. Siz de başarılı olmak istiyorsanız haftada en az 60 saat çalışmalısınız.
Başarı çok uzun süreler çalışmaktan daha çok, doğru şeyleri doğru zamanlarda yapmakla ilgilidir.
3. Başarılı olmak çok para kazanmak ve zengin olmaktır.
Zenginlik ve para başarının getirdiği sonuçlardan sadece bir tanesi olabilir.Başarı hedeflediğiniz şeylere ulaşmaktır. Ulaşılan hedefler her zaman çok parayı ve zenginliği garanti etmez.
4. Başarı bir şans işidir. Sadece şanslı olan çok az kişi başarılı olabilir.
Loto’dan para kazanmak kesinlikle bir şans işidir. Ancak başarı bir şans işi değil, aksine plan yapma, yapılan planlar doğrultusunda çalışma, bilgiyi yönetme ve uygulama işidir.
5. Başarılı insanlar asla hata yapmazlar.
Tüm insanlar hata yapar. Hata yapmayan insan yoktur. Ancak yaptığı hatalardan ders alanlar ve almayanlar vardır. Başarılı insanlar da diğer insanlar gibi hata yaparlar. Ama onlar yaptıkları hatalardan ders alarak onları tekrarlamazlar.

Gökhan Çuna
04 Aralık 2008

Toplam Kalite Yönetimi

TKY (Toplam Kalite Yönetimi) İnsan Kaynakları Yönetiminde 1980'li yıllarda başlayıp 1990 'lı yıllarda yaygınlık kazanmış bir kavramdır. Aslında Toplam Kalite Yönetimi kavramı yönetim uygulamalarında yeni bir anlayış değildir. 1950 ve 1960 'lı yıllarda çeşitli kişiler tarafından öne sürülen fikirler globalleşme kavramı ile güçlenip işletme yönetimine yön veren temel kavramlardan birisi olmuştur. Bu anlayışla işletme yönetimi uygulamalarında kalite temel bir felsefe haline gelmiştir. Başka bir deyişle kalite istatistiksel tekniklerin kullanıldığı ve belirli kişiler tarafından yapılan bir faaliyet olmaktan çıkmış, teknik bir uygulama olmasının ötesinde temel bir işletme anlayışı haline gelmiştir.

Gökhan Çuna
28 Kasım 2008

Müşteri İlişkileri Yönetimi ve 10002

Bugünün rekabet ortamında müşteri hakkında bilgi sahibi olmak en büyük avantajdır. Müşteri bilgisinin en büyük stratejik aktif olarak algılanması neticesinde şirketler, veri ambarları ve veri madenciliği gibi tekniklere yönelmişler ve böylece müşterilerini tek tek izleme imkânı bulmuşlardır. Aynı zamanda, müşterilerine birkaç üründen birlikte faydalanma imkanı sağlamışlardır. Bu çalışmalar, müşteri verileri üzerinde yoğunlaşmayı gerektirmekte ve böylece CRM denilen uygulamaların yürürlüğe girmesi sonucunu doğurmaktadır. Artık daha fazla şirket, kendisini üründen ziyade, ürünü kullanan müşterisinin referansı ile tanımlamaktadır.
Kavramın ortaya çıkması, aslında müşteri ilişkileri yönetimi hakkında kurumların mentalitesinin de değişimiyle paralel olmuştur. Aksi halde, herhangi bir konuda müşteri ile yapılan işlemlerin tümü, Müşteri İlişkileri Yönetimi (MİY) olarak adlandırılabilir. Ancak, münferit çabaların sonuçsuz kaldığı, karlılıkların azaldığı bir ortamda, müşteriyi elde tutma, kazanma ve koruma adına sistematik çabanın gerekliliği, bu kavramın da tekrar ele alınmasına sebep olmuştur.

Gökhan Çuna
22 Kasım 2008

Bilgi ve İnternet

Bilgi ve İnternet

İnternet sitemizdeki bu ilk makalemin konusu sektörümüzün olmassa olmazı bilgi ve bu çağda bilginin paylaşımında çok önemli yeri olan internet üzerine olsun istedim.

Yazının icad olması ile başlayan bilgi  ilk mecra olarak kendini papirüslerde,suhuflarda buldu.Daha sonra matbaa ve ileri tekniklerin icad olması ile kitap gazete gibi basılı yayınların yaygınlaşması ile  bilgi kendini yeni ufuklara açtı bilgi.

Bu icadların ve gelişmelerin hiç birisi internetin verdiği bilgi paylaşımını sağlamamıştır.Düşünsenize şu an aklınızdan geçen mesela Avusturalya yerlileri ve yaşam biçimlerini merak ettiğinizde bir gelişim hachette veya meydan larousse' u didik didik etmenize yüzlerce kupon biriktirip gazete almanıza gerek yok arama motoruna bu kelimeyi yazmanız kafi gelecek.Her ne kadar internet dünyasında  türkçe içerik şu an için yeteri kadar olmasa da ilk başlangıç için hatırı sayılır bir bilgiye ulaşılabilir.Ağların ağı olan internette en temel prensip bilgi paylaşımı.Bilginin artması ancak zihnimizdekini bu mükemmel ağ ile paylaşmakla mümkün olabilecektir.Hem de tüm dünya ile..Uğur Bilen

17 Kasım 2008